MC Nylon/MC 901 (SUPERLENE MC)

MC Nylon (MCไนล่อน แผ่น-แท่ง)

MC Nylon (MCไนล่อน) หรือชื่อทางการค้าคือ PA 6C หรือบางที่เรียกว่า SUSTAMID 6G และ MC901  ชื่อทางเคมีคือ Cast Polyamide หรือ Polyamide 6G แต่คนไทยเรียกกันสั้นๆว่า MC หรือ MC Blue (คาสต์ฟ้า) หรือ SUPERLENE MC (ซุปเปอร์ลีน MC)

MC Nylon (MCไนล่อน แผ่น-แท่ง) ผลิตโดยกระบวนการหล่อโพลิเมอร์ในแม่พิมพ์ที่มีสภาพความดันอากาศสูง ทำให้มีค่าโมเลกุลที่สูง มีลักษณะแข็งแรง ทนการสึกกร่อน ทนอุณหภูมิสูงได้มากกว่า ไม่เปลี่ยนรูปได้ง่าย การนำไปกลึงเป็นชิ้นงานต่างๆก็ทำได้โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ และมีคุณสมบัติโดยรวมด้านต่างๆดีกว่า Superlene Nylon (ซุปเปอร์ลีนไนล่อน)

MC NYLON (MCไนล่อน แผ่น-แท่ง) คือ CAST NYLON (คาสต์ ไนล่อน) ที่มีการเติมแต่งสาร(Filler & Additive) ที่ช่วยเพิ่มการคงสภาพของพลาสติกทั้งสี และคุณสมบัติ เมื่อใช้งานในอุณหภูมิที่สูงขึ้นและทนความร้อนอย่างต่อเนื่องได้นานขึ้น (Heat and UV Stability) โดยที่คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเทียบกับ CAST NYLON (คาสต์ ไนล่อน) และ Nylon (ไนล่อน) ทั่วๆไป

ปัจจุบัน มีการใช้งาน MC NYLON (MCไนล่อน แผ่น-แท่ง) หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะงานโปรเจคใหญ่ และถูกนำมาใช้แทนที่ โลหะต่างๆ เช่น เหล็ก อัลลอย ทองแดง เพราะราคาถูกกวา 50% ถึง 70% แต่มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าถึง 2-3 เท่า

คุณสมบัติของ MC Nylon (MCไนล่อน แผ่น-แท่ง)

 • มีความเหนียวดี
 • มีคุณสมบัติความลื่น หรือการเลื่อนที่ดีมาก
 • มีความต้านทานการขัดถูสูงมาก
 • มีความชื้นสูงถึง 3% ในบรรยากาศมาตรฐาน
 • มีความแข็งแรงเชิงกลสูง และสามารถรับแรงกระแทกได้สูง
 • สามารถนำไปกลึงแปรรูปได้โดยง่าย
 • นำไปเชื่อมติดกันได้ดี
 • สามารถนำไปติดกาวได้
 • จุดหลอมละลายสูง
 • ทนน้ำ ทนน้ำมัน
 • น้ำหนักเบา
 • ใช้ในงานที่ต้องการลดเสียงดังจากการเสียดสีได้

ลักษณะการใช้งานทั่วไปของ MC Nylon (MCไนล่อน แผ่น-แท่ง)

 •  วิศวกรรมเครื่องกล
 •  อุตสาหกรรมการจัดการวัสดุสินค้าต่างๆ
 •  อุตสาหกรรมการก่อสร้าง
 •  อุตสาหกรรมทางทะเลหรือนอกชายฝั่ง
 •  อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
 •  อุตสาหกรรมสิ่งพิมพ์

MC Nylon (MCไนล่อน แผ่น-แท่ง) Technical Data Sheet

Visitors: 484,601