POM Sheet

POM Sheet (ปอม แผ่น)

POM (ปอม) หรือ Polyacetals ชื่อทางเคมีคือ Polyoxymethylene และชื่อที่คนไทยรู้จักคือ SUPERLENE POM (ซุปเปอร์ลีนปอม)
POM (ปอม แผ่น) เป็นพลาสติกวิศวกรรมชนิด thermoplastics ที่มีการตกผลึกสูง ทำให้มีความแข็งแรงเชิงกล รับแรงกระแทกได้ดี ดูดความชื้นต่ำ และไม่เปลี่ยนมิติและรูปร่างโดยง่ายแม้ถูกใช้งานในสภาพแวดล้อมหรืออุณหภูมิที่หลากหลาย จึงเหมาะกับการนำไปใช้เป็นชิ้นส่วนงานเครื่องจักรเชิงกลที่ต้องการความคลาดเคลื่อนต่ำ

 

คุณลักษณะของ POM Sheet (ปอม แผ่น)

 • ความแข็ง 81 Shore D
 • ใช้งานในอุณหภูมิที่สูงต่อเนื่องได้ -50 ถึง 100 °c 
 • ใช้งานในอุณหภูมิที่สูงสุด ในระยะเวลาสั้น ได้ถึง 140 °c
 • อุณหภูมิที่เริ่มทำให้ POM (ปอม แผ่น) เกิดการแอ่นหรือโก่งตัวเมื่อถูกกดทับ คือ 110 °c

 ลักษณะการใช้งานของ POM Sheet (ปอม แผ่น)

 • ลูกปืน บูช
 • โซ่ ฝาประกับโซ่
 • ส่วนประกอบของปั๊ม
 • ลูกกลิ้ง
 • เครื่องขูด 
 • ซีล วงแหวน
 • ส่วนประกอบของอุปกรณ์เลื่อน
 • เฟือง
 • วาล์ว ลิ้นเปิดปิด
POM Sheet Size FormatColor: White and Black 
 thickness (mm) x width (mm) x length (mm) 
 8 x 1000 x 2000  40 x 1000 x 2000
 10 x 1000 x 2000  45 x 1000 x 2000
 12 x 1000 x 2000  50 x 1000 x 2000
 15 x 1000 x 2000  60 x 1000 x 2000
 20 x 1000 x 2000  70 x 1000 x 2000
 25 x 1000 x 2000  80 x 1000 x 2000
 30 x 1000 x 2000  90 x 1000 x 2000
 35 x 1000 x 2000  100 x 1000 x 2000


Visitors: 484,601