MC Nylon Rod

MC Nylon Rod (MCไนล่อน แท่ง)

MC Nylon (MCไนล่อน) หรือชื่อทางการค้าคือ PA 6C หรือบางที่เรียกว่า SUSTAMID 6G และ MC901  ชื่อทางเคมีคือ Cast Polyamide หรือ Polyamide 6G แต่คนไทยเรียกกันสั้นๆว่า MC หรือ MC Blue (คาสต์ฟ้า)

MC Nylon Rod (MCไนล่อน แท่ง) ผลิตโดยกระบวนการหล่อโพลิเมอร์ในแม่พิมพ์ที่มีสภาพความดันอากาศสูง ทำให้มีค่าโมเลกุลที่สูง มีลักษณะแข็งแรง ทนการสึกกร่อน ทนอุณหภูมิสูงได้มากกว่า ไม่เปลี่ยนรูปได้ง่าย การนำไปกลึงเป็นชิ้นงานต่างๆก็ทำได้โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนต่ำ และมีคุณสมบัติโดยรวมด้านต่างๆดีกว่า Superlene Nylon (ซุปเปอร์ลีนไนล่อน)
MC NYLON Rod (MCไนล่อน แท่ง) คือ CAST NYLON (คาสต์ ไนล่อน) ที่มีการเติมแต่งสาร(Filler & Additive) ที่ช่วยเพิ่มการคงสภาพของพลาสติกทั้งสี และคุณสมบัติ เมื่อใช้งานในอุณหภูมิที่สูงขึ้นและทนความร้อนอย่างต่อเนื่องได้นานขึ้น (Heat and UV Stability) โดยที่คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีไม่เปลี่ยนแปลงไป เมื่อเทียบกับ CAST NYLON (คาสต์ ไนล่อน) และ Nylon (ไนล่อน) ทั่วๆไป

คุณลักษณะของ MC Nylon Rod (MCไนล่อน แท่ง)

 • ความแข็ง 83 Shore D
 • ใช้งานในอุณหภูมิที่สูงต่อเนื่องได้ -40 ถึง 110 °c 
 • ใช้งานในอุณหภูมิที่สูงสุด ในระยะเวลาสั้น ได้ถึง 170 °c
 • อุณหภูมิที่เริ่มทำให้ MC Sheet (MCไนล่อน แผ่น) เกิดการแอ่นหรือโก่งตัวเมื่อถูกกดทับ คือ 95 °c


ลักษณะการใช้งานของ MC Nylon Rod (MCไนล่อน แท่ง)

 • กังหัน
 • เฟือง
 • ล้อ
 • ฟิตติ้ง
 • ล้อเลื่อน ในกรณีที่ต้องการลดเสียงที่เกิดจากการเสียดสี
 • เสา
 • อุปกรณ์ในเครื่องบีบอัด
 • บูช
 • ลูกปืน

MC Nylon Rod Size Format
Color: Blue
Diameter (mm) x length (mm)
Φ 20 x 1000 Φ 100 x 1000
Φ 25 x 1000 Φ 110 x 1000
Φ 30 x 1000 Φ 120 x 1000
Φ 35 x 1000 Φ 130 x 1000
Φ 40 x 1000 Φ 140 x 1000
Φ 45 x 1000 Φ 150 x 1000
Φ 50 x 1000 Φ 160 x 1000
Φ 55 x 1000 Φ 170 x 1000
Φ 60 x 1000 Φ 180 x 1000
Φ 65 x 1000 Φ 190 x 1000
Φ 70 x 1000 Φ 200 x 1000
Φ 75 x 1000 Φ 250 x 1000
Φ 80 x 1000 Φ 300 x 1000
Φ 85 x 1000 Φ 350 x 1000
Φ 90 x 1000  
Visitors: 484,601