POM Rod

POM Rod (ปอม แท่ง)

POM (ปอม) หรือ Polyacetals ชื่อทางเคมีคือ Polyoxymethylene และชื่อที่คนไทยรู้จักคือ SUPERLENE POM (ซุปเปอร์ลีนปอม)
POM Rod (ปอม แท่ง) เป็นพลาสติกวิศวกรรมชนิด thermoplastics ที่มีการตกผลึกสูง ทำให้มีความแข็งแรงเชิงกล รับแรงกระแทกได้ดี ดูดความชื้นต่ำ และไม่เปลี่ยนมิติและรูปร่างโดยง่ายแม้ถูกใช้งานในสภาพแวดล้อมหรืออุณหภูมิที่หลากหลาย จึงเหมาะกับการนำไปใช้เป็นชิ้นส่วนงานเครื่องจักรเชิงกลที่ต้องการความคลาดเคลื่อนต่ำ

 

คุณลักษณะของ POM Rod (ปอม แท่ง)

 • ความแข็ง 81 Shore D
 • ใช้งานในอุณหภูมิที่สูงต่อเนื่องได้ -50 ถึง 100 °c 
 • ใช้งานในอุณหภูมิที่สูงสุด ในระยะเวลาสั้น ได้ถึง 140 °c
 • อุณหภูมิที่เริ่มทำให้ POM Rod (ปอม แท่ง) เกิดการแอ่นหรือโก่งตัวเมื่อถูกกดทับ คือ 110 °c

 ลักษณะการใช้งานของ POM Rod (ปอม แท่ง)

 • ลูกปืน บูช
 • โซ่ ฝาประกับโซ่
 • ส่วนประกอบของปั๊ม
 • ลูกกลิ้ง
 • เครื่องขูด 
 • ซีล วงแหวน
 • ส่วนประกอบของอุปกรณ์เลื่อน
 • เฟือง
 • วาล์ว ลิ้นเปิดปิด

POM ROD Size Format
Color: White and Black
Diameter (mm) x length (mm)
Φ 20 x 1000 Φ 75 x 1000
Φ 25 x 1000 Φ 80 x 1000
Φ 30 x 1000 Φ 85 x 1000
Φ 35 x 1000 Φ 90 x 1000
Φ 40 x 1000 Φ 100 x 1000
Φ 45 x 1000 Φ 110 x 1000
Φ 50 x 1000 Φ 120 x 1000
Φ 55 x 1000 Φ 130 x 1000
Φ 60 x 1000 Φ 140 x 1000
Φ 65 x 1000 Φ 150 x 1000
Φ 70 x 1000  
Visitors: 484,595