PP Simona Sheet

PP SIMONA/Polypropylene  (แผ่นพีพี ซีโมน่า)

PP (พีพี) ชื่อทางเคมีคือ Polypropylene และชื่อที่คนไทยรู้จักคือ SUPERLENE PP (ซุปเปอร์ลีน พีพี)
PP SIMONA/Polypropylene  (แผ่นพีพี ซีโมน่า) เป็นพลาสติกวิศวกรรม thermoplastics ซึ่งทนต่อความร้อนได้อย่างดี ทนต่อสารเคมีและการกัดกร่อนได้ดีเยี่ยม เจียระไน เชื่อม หรือกลึงได้ง่าย

คุณลักษณะของ PP SIMONA/Polypropylene  (แผ่นพีพี ซีโมน่า)

 • ความแข็ง 76 Shore D
 • ใช้งานในอุณหภูมิที่สูงต่อเนื่องได้ 0 ถึง 100 °c 
 • ความหนาแน่น 0.92 g/cm3

ลักษณะการใช้งานของ PP SIMONA/Polypropylene  (แผ่นพีพี ซีโมน่า)

 • ถังเคมีและอุปกรณ์ก่อสร้าง
 • งานวิศวกรรมไฟฟ้าและไฟฟ้า
 • งานวิศวกรรมห้องปฏิบัติการ
 • ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
 • งานเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม
 • เภสัชกรรมและไบโออุตสาหกรรม
 • งานผลิตถังและอุปกรณ์
 • อุตสาหกรรมกระบวนการทางเคมี
 • งานน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม
Visitors: 478,823