PTFE (TEFLON) Pipe/Tube

PTFE (TEFLON) Pipe/Tube เทฟล่อนแท่งกลวง

คือการผลิตแท่งเทฟล่อน โดยมีบล็อคแบบจากโรงงาน ผลิตให้กลายเป็นแท่งกลวงโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนอก (OD) และเส้นผ่านศูนย์กลางใน (ID) ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้า เพราะจากเดิมที่ลูกค้าใช้เป็นแท่งตันและลูกค้าต้องนำไปกลึงออกเองเพื่อให้ได้ช่องกลวงภายในสำหรับใช้งาน

การผลิต PTFE (TEFLON) Pipe/Tube เทฟล่อนแท่งกลวง ใช้วิธีการผลิตเช่นเดียวกับแบบแท่งตัน คือ Extruded Tube และ Moulded Tube เพื่อให้ครอบคลุมขนาด OD และ ID ให้หลากหลายตามที่ลูกค้าต้องการ
นอกจากนี้ ยังสามารถเติมสารพิเศษ (Fillers or Compounds) เพื่อให้ PTFE (TEFLON) Pipe/Tube เทฟล่อนแท่งกลวง มีคุณสมบัติที่ดียิ่งขึ้นด้วย

 
คุณลักษณะของ PTFE (TEFLON) Pipe/Tube เทฟล่อนแท่งกลวง

  • ความแข็ง 55-65 Shore D
  • ใช้งานในอุณหภูมิที่สูงต่อเนื่องได้ -200 ถึง 260 °c 
  • ความหนาแน่น 2.14-2.18 g/cm3

ลักษณะการใช้งานของ PTFE (TEFLON) Pipe/Tube เทฟล่อนแท่งกลวง

  • กลึงเป็นลูกปืน เฟือง แหวนลูกสูบ
  • กลึงเป็นข้อต่อเทฟล่อน (TEFLON Fittings) แบบต่างๆ เช่น แบบตรง งอ สามทาง วาล์ว
  • กลึงเป็นชิ้นส่วนทำฉนวนไฟฟ้า
  • ปะเก็น ต่างๆ

PTFE (TEFLON) Pipe/Tube Size Format
Color: White or with Fillers
Type of Tube Outside Diameter (OD) Inside Diameter (ID) Length (mm)
PTFE Extruded  20 mm - 100 mm 10 mm - 80 mm up to 1000
PTFE Moulded 20 mm - 600 mm 10 mm - 550 mm up to 300

 

Visitors: 478,821