พลาสติกวิศวกรรม (Engineering SUPERLENE Plastics)

พลาสติกวิศวกรรม/ซุปเปอร์ลีน

Engineering Plastics/SUPERLENE

ตารางคุณสมบัติพลาสติกวิศวกรรม
ชนิดพลาสติก

อุณหภูมิการใช้งาน

( C )

ความแข็ง 
Superlene (ซุปเปอร์ลีน) -40/+85 82 (Shore D)
Nylon (ไนล่อน) -40/+85 82 (Shore D)
Cast Nylon (คาสต์ ไนล่อน) -40/+110 83 (Shore D)
MC Nylon (MC ไนล่อน) -40/+110 83 (Shore D)
POM (ปอม) -50/+100 81 (Shore D)
HDPE (PE300) -50/+80 63 (Shore D)
UHMWPE (PE1000) -250/+80 63 (Shore D)
PP (Polypropylene) 0/+100 72 (Shore D)
PVC -10/+90  75 (Shore D)
Bakelite/Phenolic 140   
หมายเหตุ: ค่าความแข็ง และอุณหภูมิการใช้งาน เป็นเพียงค่าที่ผ่านการทดสอบเบื้องต้น
การใช้งานจริงอาจต้องตรวจสอบองค์ประกอบและปัจจัยอื่นๆในการใช้งานด้วย
Visitors: 484,601